Valencià

LA MATRICULACIÓ ES REALITZARÀ DE FORMA PRESENCIAL EN EL PROPI CENTRE 

**ABANS DE LA MATRICULA ES FARÀ UNA PROVA DE NIVELL**

PROVES DE NIVELL I MATRICULACIÓ

9 de SETEMBRE (matí) de 10.00 a 13.00 hores 

10 de SETEMBRE (vesprada) de 17.00 a 20.00 hores   

 

HORARIS DEL CURS:

VALENCIA NIVELL A1/A2 DIMECRES de 11.00 a 13.00 hores
VALENCIA NIVELL B1 DILLUNS de 11.00 a 13.00 hores
VALENCIA NIVELL B2 DIMECRES de 11.00 a 14.00 hores
VALENCIA NIVELL C1 DIJOUS de 18:00 a 21.00 hores
VALENCIA NIVELL C2 DIMARTS de 18:00 a 21.00 hores
Teléfono: + 34 961206890
Calle JALANCE 14
46022 , Valencia