PROVES EXTRAORDIÀRIES 2 GES

PROVES EXTRAORDINÀRIES 2 GES

 29/JUNY/2020

CALENDARI DE LES PROVES

10h: Anglés/ Castellà/ Valencià

17h: PIM/NES/CT/STP/MT/OPTATIVA

Es prega puntualitat. No es deixarà accedir passats 15min després del començament de les proves.

Es recorda que s’han de respectar les mesures de seguretat: mascaretes i distància interpersonal.

Teléfono: + 34 961206890
Calle JALANCE 14
46022 , Valencia