FAQS

PREGUNTES FREQÜENTS Final de curs 2019/2020

Quan finalitzarà el curs?

El curs finalitzarà en la data prevista, en juny.

Hi haurà un aprovat general?

No, avaluarem tot l’alumnat. Cada alumne tindrà les seues notes.

L’avaluació es farà de forma continuada a partir dels resultats obtinguts en els dos primers trimestre del curs i el treball fet de forma no presencial al tercer trimestre sempre sense perjudicar l’alumnat més vulnerable.

Es donarà classes en estiu?

No, els mesos d’estiu mantindran el seu caràcter no lectiu.

El pròxim curs arrancarà amb plans de suport per a tot l’ alumnat que ho necessite.

Titularà l'alumnat d’ESO, FP, BATXILLERAT I GES?

La decisió sobre si un alumne titula o no l’ha de prendre l’equip docent, tenint en compte l’evolució de cada cas particular i les condicions en les quals ha treballat durant la suspensió de les classes presencials.

Teléfono: + 34 961206890
Calle JALANCE 14
46022 , Valencia